Cap a un diccionari de pseudònims de la premsa olotina

Activitat gratuïta

Des de fa uns anys, Antoni Mayans està redactant un diccionari que recull els pseudònims i les inicials que identifica a la premsa olotina des de l’any 1859 —data de l’aparició de la primera publicació periòdica local— fins a l’actualitat. En aquesta sessió, l’autor n’explicarà el plantejament i la metodologia, i en presentarà els primers resultats.

Antoni Mayans és arxiver jubilat i ha dirigit durant molts anys —des del 1987 fins al 2021— l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa així com un bon nombre de publicacions i activitats culturals olotines.

Antoni Mayans
Arxiver jubilat
24 de maig de 2023 (17.30 h)
Sala Magma