Cal comprar entrada per anar a la botiga de l’Espai Cràter?

Per accedir a la botiga del centre i a la resta d’espais, no és necessari comprar l’entrada a l’exposició.