Taller per concretar accions de millora

El 8 d’abril del 2022 es va dur a terme aquest taller amb l’objecitu d’entendre els reptes i sub-reptes plantejats en el taller del 2021. En aquesta ocasió, hi van participar entitats que tenien alguna cosa a dir en l’àmbit dels reptes plantejats en la primera sessió.

Pensant en els 12 subreptes marcats prèviament, aquesta segona trobada va permetre identificar millor les problemàtiques, plantejar requisits d’implementació, determinar els passos a seguir per assolir els objectius, identificar indicadors i pensar en grups d’interès que podrien esdevenir actors clau per a cada repte.

Un cop acabada la trobada, els organitzadors van fer una síntesi de les conclusions obtingutes i les van compartir amb els participants a través d’un seminari online.