Activitats educatives

STEM en risc?
En aquesta activitat aprofundirem en els riscos naturals derivats dels processos geològics interns i de l’impacte que tenen en l’activitat humana. Aprendrem a distingir conceptes com perill i risc, vulnerabilitat i exposició, i danys i mesures preventives. A continuació, ens endinsarem en el món de la sismologia per entendre l’origen dels terratrèmols i, per mitjà de tècniques de pensament de dissenyador (design thinking), dissenyarem i construirem estructures que minimitzin els efectes sísmics i les posarem a prova en un simulador de terratrèmols. Finalment, descobrirem els perills associats als volcans i resoldrem de forma creativa diferents reptes per mitigar efectes associats a l’activitat volcànica.