Jordi Bascompte Sacrest – Per què la biosfera és tan diversa?

Les interaccions mutualistes entre les plantes i els animals que les pol·linitzen o en dispersen les llavors formen xarxes complexes de dependències mútues que maximitzen el nombre d’espècies que poden coexistir i augmenten la robustesa d’aquestes comunitats. Com a resultat d’aquesta interdependència, però, les extincions d’espècies induïdes pel canvi climàtic poden desencadenar cascades de coextincions, fent que desapareguin més espècies de les previstes originalment.

Per què la biosfera és tan diversa?