Relació de guanyadors d’anteriors convocatòries

Diagnosi i valoració dels serveis ecosistèmics d’algunes de les fonts rellevants de la Garrotxa
Mireia Jiménez i Llobet (2022)

Biofilms fluvials a l’Alta Garrotxa. Caracterització i seguiment dels biofilms i l’efecte de la pressió antròpica als gorgs de l’Alta Garrotxa
Noemí Segura Solé (2021)

La migració nocturna d’aus per l’Alta Garrotxa: una aproximació acústica
Oriol Baena Crespo (2019)

El gat fer a l’Alta Garrotxa: distribució, densitat i anàlisi genètic
Pau Federico Arché (2018)

Cartografia a partir de sistemes d’informació geogràfica (SIG) de la susceptibitat de processos gravitacionals a la Garrotxa (Catalunya)
Guillem Roca Méndez (2017)

La flora de briòfits als boscos de la Garrotxa
Miquel Jover Benjumea (2016)

Ecologia i conservació del Nòctul gros (Nyctalus lasiopterus), ratpenat forestal amenaçat, per mitjà de seguiment remot
Elena Roca Caro (2015)

Distribució i ecologia de la formiguera gran (Phengaris arion) i la seva relació amb la formiga Myrmica sabuleti: eines per a la millora de la gestió dels espais oberts a la Garrotxa
Elisabeth Cobo Rodríguez (2014)

Emissions de gasos d’efecte hivernacle a les rescloses del Fluvià al seu pas per la Garrotxa
Biel Obrador Sala (2013)

Inventari dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa i consideracions sobre el seu valor com a bioindicadors
Romero Roig Martín (2012)

Obtenció de dades geofísiques per l’elaboració d’un model estructural de la zona volcànica de la Garrotxa
Xavier de Bolós Granados (2011)

Aplicació de la diversitat liquènica com a indicadora de la qualitat ambiental de les fagedes de la Garrotxa
Esteve Llop Vallverdú (2010)

Caracterització de la comunitat de carnívors de l’Alta Garrotxa mitjançant trampeig fotogràfic
Salvador Salvador Allué (2009)

La radiació gamma a la zona volcànica de la Garrotxa
Victòria Moreno i Baltà (2008)

Descripció dels factors geoclimàtics sobre el medi natural i el paisatge de la Garrotxa. Identificació dels topoclimes i possibles efectes de l’escalfament global sobre el territori
Jordi Zapata, Jordi Mazón i Marcel Costa (2007)

Els peixos i la llúdriga a la Garrotxa: poden esdevenir una eina per avaluar la qualitat ambiental?
M. Clavero, Q. Pou-Rovira i L. Zamora (2006)

Reconstrucció de l’ambient deposicional vulcanosedimentari de la zona de Santa Pau a partir del llinatge de les fàcies vulcanoclàstiques
Joan Poch Serra i Ferran Climent i Costa (2005)

La biodiversitat de coleòpters saproxílics en rouredes i fagedes humides de la Garrotxa. La seva utilitat com a indicadors de l’estat de conservació dels boscos i com a eines de gestió
Jordi Artola i Casacuberta (2004)

Elaboració d’una eina d’avaluació de l’estat tròfic de la conca del riu Fluvià a la Garrotxa
Alexandra Serra i Gasa i Elisabet Tornés i Bes (2003)

Catàleg i cartografia de les zones i punts d’interès geològic de la Garrotxa
Llorenç Planagumà i Guàrdia (2002)

Ecologia i distribució de dos fonotips de rata pinyada pipistrel·la comuna Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) i Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (Chiroptera) a la Garrotxa
Xavier Escuté i Gasulla (2001)

Els Hèrptils de la Garrotxa
Miquel Macias i Arau (2000)

Estudi dels macromicets associats amb fagàcies i betulàcies dins les àrees de substrat d’origen volcànic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Josep M. Vidal i Frigola, Miquel À. Perez-De-Gregorio i Capella i Joaquim Carbó i Pericay (1999)

Distribució, ús de l’espai i fenologia dels micromamífers del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Lluís Comas (1998)

Fruticultura de Muntanya. Biologia i control de plagues i malalties de les plantacions fruiteres de la comarca de la Garrotxa
Òscar Palou i Teixidor (1997)

Atlas dels invertebrats de la Garrotxa que mereixen atenció especial. Espècies endèmiques, rares o en regressió
Jordi Nebot (1996)

Reproducció i estudi de poblacions del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) per la seva recuperació a la Garrotxa
Santiago Giraldez i Daniel Garcia (1995)

Contaminació de les aigues subterrànies per l’ús de fertilitzants nitrogenats, a la Vall d’en Bas
Montse Vehí i Marta Puiguriguer (1994)

Informatització topogràfica del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Municipi d’Olot)
Miquel Campos i Xavier Pons (1992)

Estudi per a la recuperació del cranc de riu a la Garrotxa
Joan Montserrat i Antonia Pulido (1991)

Estudi dels himenòpters pol·linitzadors nidificants en cavitats preestablertes de la subcomarca d’Olot i la seva possible aplicació als conreus
Emili Bassols, Narcís Vicens i Jordi Bosc (1990)

Varietats velles dels arbres fruiters a la Garrotxa
Guillem Arribas (1989)

Cartografia de les unitats de vegetació i de les formacions vegetals de l’Alta Garrotxa
Xavier Viñas (1988)