Repensant llocs per viure

El paisatge és la mostra del comportament de les societats en un lloc i moment determinats i també esdevé un repositori de significats que permeten identificar-nos com a col·lectiu. El paisatge és, per tant, un element de cohesió i de creació d’identitats individuals i col·lectives. Això no obstant, la percepció i l’experiència són diferents en funció dels antecedents de la persona que el viu.

Des de l’interescció entre salut mental i paisatge, durant dues setmanes, del 2 a l’11 de novembre del 2022, s’han organitzat aquestes jornades d’àmbit nacional, que han constat de 4 tallers participatius, una residència a Faberllull amb 12 integrants i s’han abordat diverses propostes plantejades en els reptes dels tallers del 2021 i abril del 2022. Altrament, Repensant llocs per viure ha estat el preludi de diversos vincles entre entitats locals, residents nacionals i nous projectes que estan succeint a posteriori.

En els darrers anys s’han desenvolupat, arreu del món, diferentes metodologies d’innovació social i laboratoris ciutadans, considerades eines de millora qualitativa per replantejar el paisatge, fer-lo inclusiu i accessible a tothom. Aquests plantejaments han estat presents a Repensant llocs per viure, tant a les xerrades, com als tallers i les residències, amb l’objectiu de testejar-les i debatre sobre la seva idoneïtat en cada context.

Totes les activitats al voltant d’aquest projecte han procurat incrementar la consciència sobre la relació entre el benestar emocional i el paisatge i, també, projectar reptes en l’àmbit de l’espai públic de la ciutat d’Olot per crear connexions i aliances entre els participants. Podeu recuperar les xerrades al canal de YouTube.

Repensem l’Espai Cràter, Escoltem els beats del barri vell, Sentim Pequín en comú i Espais d’innovació local: com comencem a abordar reptes comuns? han estat els tallers proposats, l’eix principal dels quals és la interrelació entre els joves i l’espai públic i l’urbanisme com a element d’impacte en la salut mental. Podeu consultar la programació.

A sota, us deixem els tallers, el vídeo resum i algunes fotografies de les jornades.