Sostenibilitat

L’Espai Cràter procura pel medi ambient amb la utilització d’energia geotèrmica per a la climatització de l’edifici. Consta d’un sistema format per un camp de captació amb disset pous verticals a 100 metres de profunditat i dues bombes de calor geotèrmiques de 60 kW cadascuna.

 

Els principals avantatges d’aquesta tecnologia són:

  • Amb un únic aparell (la bomba) es poden cobrir el 100% de les necessitats de calefacció i refrigeració de l’edifici
  • L’energia està disponible 24 hores al dia i 365 dies a l’any
  • El seu impacte visual és inexistent
  • Comporta una reducció d’emissions de CO2 molt important
  • No genera emissió de fums
  • Els equips no generen impacte acústic
  • Té un cost de manteniment molt baix per l’alta durabilitat dels equips i del camp de captació
  • No hi ha risc d’explosions
  • L’energia local redueix la dependència exterior

L'energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és, en el seu sentit més ampli, l’energia calorífica que la Terra transmet des de les seves capes internes cap a la part més externa de l’escorça terrestre. De totes les fonts renovables, la geotèrmia és l’energia que proporciona un factor de càrrega o d’ús més elevat durant l’any, perquè no depèn de la disponibilitat d’altres recursos naturals com ara el vent o el sòl.

La geotèrmia superficial o de molt baixa temperatura és aquella que aprofita els recursos fins a uns 150-200m de profunditat mitjançant tecnologies de bombes de calor geotèrmica. Aquest tipus d’energia geotèrmia és utilitzable en pràcticament qualsevol punt del planeta. L’aprofitament de l’estabilitat tèrmica del subsol es pot efectuar durant tot l’any per intercanviar energia (cedint o extraient calor) segons vulguem obtenir refrigeració o calefacció.

Gràcies a l’estabilitat tèrmica, el rendiment del sistema és sempre elevat, perquè no depèn de la variació de la temperatura de l’aire exterior, que pot arribar a ser molt fred a l’hivern i/o molt calent a l’estiu.