Albert Sabater Coll – I és un gos i és un gat… i aquest conte s’ha acabat? La importància creixent de l’etiquetatge en l’era de la IA

En l’actualitat, la majoria dels sistemes d’intel.ligència artificial
(IA) són algorismes que funcionen a través de l’aprenentatge
automàtic, és a dir, incorporant moltes dades d’entrenament
que els ajuden a aprendre. Les dades etiquetades són dades
(per exemple imatges) a les quals una persona ha afegit
etiquetes per descriure determinats objectes que li diuen a la
màquina: “Això és un gos” o “això és un gat”. Donada la gran
demanda de productes amb algorismes d’IA, l’etiquetatge de
dades no tan sols demostra la importància de la preparació de
les dades, sinó també la importància creixent de l’etiquetatge
humà en l’era de la IA. Partint d’una perspectiva sociotècnica,
aquesta xerrada se centrarà en les conseqüències ètiques,
socials i legals d’aquests desenvolupaments de la IA.

I és un gos i és un gat... i aquest conte s'ha acabat? La importància creixent de l'etiquetatge en l'era de la IA