Paisatge i benestar

El procés participatiu del 2019 va posar les bases de l’orientació estratègica del centre. La mirada i promoció de la salut i el benestar a través del paisatge fou un dels eixos que es posaren de manifest, i que s’han estat treballant des d’aleshores.

El Programa de paisatge i benestar emocional s’inicià el 2020 amb l’objectiu de promoure la interrelació entre aquests dos conceptes per tal de millorar la qualitat de vida de les persones i de l’entorn paisatgístic de la Garrotxa.

La metodologia emprada ha estat la de Design Thinking, que esdevé una eina innovadora a l’Administració, i que facilita la resolució de reptes complexos.